K O N T A K T
Klubová Rada Meno Telefonné číslo E-mail  
Predseda Ivan Sepeši +421 907 751 394 predseda@lzsy.sk  
Hospodár Ing. Štefan Zadrabaj +421 905 443 999 hospodar@lzsy.sk  
Člen Imrich Ostrožlík +421 903 388 629 ostrozlik@lzsy.sk  
Člen Dušan Kollár
Člen Stanislav Harašta
Revízna rada  
Predseda Ing. Štefan Šafár
Člen Ing. Michal Smolinský
Člen Ing. František Polák
 
 
Vedúci letovej prevádzky Ivan Bučko +421 903 786 586
Inšpektor letovej prevádzky Kornel Németh +421 905 328 444
 
         
   
     
Správa webu        
Copyright © Letecký Klub Šurany